Menu
Loading…
  • 0
  • 1

Nghề Nghiệp

Tại Willowglen, tài sản lớn nhất của chúng tôi là đội ngũ nhân viên tài năng và tận tâm, những người cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và chất lượng hàng đầu cho khách hàng. Với việc mở rộng nhanh chóng hoạt động kinh doanh hệ thống SCADA của chúng tôi trên toàn thế giới, chúng tôi muốn mời những người có trình độ cao tham gia nhóm Willowglen để cùng phát triển với chúng tôi.

Đối với các ứng viên quan tâm, vui lòng tham khảo trang web nghề nghiệp tại Singapore của chúng tôi: https://www.willowglen.com.sg/en/careers.html


Các ứng viên trúng tuyển sẽ được hưởng một khoản thù lao hấp dẫn và các phúc lợi bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm và cơ hội đào tạo và phát triển tiềm năng.

Những người quan tâm vui lòng nộp đơn trực tuyến hoặc gửi đơn xin việc của bạn cùng với bức ảnh cỡ hộ chiếu (không thể hoàn trả) tới:

Phòng Nhân Sự

Willowglen Services Pte Ltd
103 Defu Lane 10, #05-01
Singapore 539223


điện thoại: (65) 6280 0437
Fax: (65) 6286 2002
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.