Menu

SẢN PHẨM

Willowglen có một loạt các sản phẩm thú vị để đáp ứng các yêu cầu giám sát và kiểm soát từ xa của các ứng dụng công nghiệp đa dạng. Bao gồm cả phần cứng và phần mềm, các sản phẩm Willowglen được thiết kế để đáp ứng vượt hơn nhu cầu của khách hàng với chi phí thực hiện và vận hành thấp.

 • Phần cứng

  Willowglen RTU

 • Phần mềm

  Willowlynx

 • Giám sát

  tình trạng

  Giám sát xả một phần
  Máy phân tích DGA