Menu

Giám sát tình trạng

Giám sát tình trạng

Các sản phẩm giám sát tình trạng giúp khách hàng giữ cho sàn nhà máy chạy hiệu quả bằng cách phát hiện các thiết bị tiềm ẩn. Chúng tôi cung cấp mô-đun bảo vệ thời gian thực, cảm biến, dụng cụ di động, và phần mềm giám sát. Các sản phẩm giám sát tình trạng của chúng tôi thực hiện xử lý thời gian thực các thông số quan trọng được sử dụng để đánh giá tình trạng sức khoẻ hiện tại và dự đoán sức khoẻ của máy móc công nghiệp trong tương lai.