Menu

Giám sát xả một phần

Hệ thống DMS PDMG-RH

Sử dụng công nghệ tiên tiến UHF, hệ thống PDMG-RH, một thành viên của gia đình PDMG-R đã thành công cao trước đây, được thiết kế cho các cài đặt GIS. Nó thu thập dữ liệu PD từ các cảm biến UHF (khớp nối) được cài đặt trên GIS và truyền tải thông tin tới phần mềm để giải đoán và phân tích tự động bởi chuyên gia phần mềm, cho phép tránh những lỗi ban đầu và điều kiện của sức khoẻ lâu dài của hệ thống cách điện được giám sát đơn giản và hiệu quả trong suốt cuộc đời của GIS.

Hệ thống QCM-PPDM

Một hệ thống cầm tay PDM đủ tự tin và có thể để theo dõi và phân tích nhanh việc xả thải từng phần trong thiết bị chuyển mạch cách nhiệt khí (GIS) và máy biến áp điện. Hệ thống được vận hành trên thực tế, dựa trên màn hình cảm ứng và cung cấp cho kỹ sư các công cụ cần thiết để chẩn đoán xả từng phần với sự giới hạn hoặc không có quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng PDM chính.

Quay lại Sản phẩm

  • DMS PDMG-RH
  • QCM-PPDM
  • Downloads
Equipment Cabinet
Input 2000 channels max
Local MMI Interface Central control computer 19” monitor
Additional MMI Interface GPC/backup system

Output

Three SCADA/SCS alarm contacts and five auxiliary:
- PD warning
- PD alarm
- System fault
Ethernet, IEC 61850 or modem communications
8 x LED status indicators
Extensive automatic self test with logging
OCU
Power Supply 110 V 50/60 Hz
Supply Current 200mA
Input 7 UHF channels
(2 x 3 UHF coupler inputs + 1 external antenna)
UHF Bandwidth 100 – 2000 MHz
Gating Antenna

100 – 3000 MHz

Dynamic Range -75 to -30 dBm (logarithmic)
Ambient Operation Temperature -25 to +55°C (-13 to +131°F)
(BS EN 60068-2-1, 60068-2-21)
Humidity

100% condensing

 

Interference Filtering
Methods Per channel:
Software selectable gating, coincidence, bandpass filtering or software filtering
UHF Sensors
Compatible Internal or external
SMARTPDM and SMART HQ software
Operating System Windows 7
Max Monitoring Locations 256 sites
System Alarms System fault
PD Warning/Alarm Event or PD trend
Alarm Status Notification IEC 61850
Email
SMS (text message)
Web
HTML based WEB pages Alarm
System Status
Data summary
GIS HV testing
Compatible Ability to monitor and record PD during testing
Compliance

EMC compliance

Tested to Industrial Generic Immunity and Industrial Emission standards at enhanced levels.

 

Power Supply
Voltage Range 90 to 264 VAC, 47-63 Hz;
40 to 290 VDC universal supply
Supply Current 110 mA @ 230 VAC
Power 70 W
MCU (Master Control Unit)
Input 3 UHF channels / (or) 6 UHF channels
1 additional channel for noise antenna
Outputs Alarm indications on the screen:
- PD fault alarm
- PD alarm
- PD warning alarm
- System status indicator
MMI LCD display with full touch interface
UHF Sensors (Optional)
Mounting Internal or external
Output

Communicates to portable

Bandwidth Wideband 300 - 1500 MHz
Sensitivity > 6 mm, < 5pC
Remote SMARTSUB Software
Operating system Windows XP / Windows 7 compatible
Max monitoring locations

100+

Memory

1GB, upgradable (if required)

Min. size for installation

20 MB

System Alarms

System fault, channel fault

PD alarms / PD warning

Gradient, PD Trend

Performance

Sample rate

15.4 KS/s per channel
Total of 107.5 KS/s for 7 channels (simultaneous sampling)

Data storage

16 GB

Clock

1.2 GHz

Time synchronization

Yes

Noise gating coincidence filters

Yes

 

Comms
Ethernet ports - external RJ45 (10/100 Mbps)
USB One port to facilitate firmware upgrade, configuration upgrade and manual download of data
GPRS Optional
Environmental
Ambient operating temperature -25ºC to +55ºC
Storage temperature -25ºC to +75ºC
Humidity 5 - 95% non-condensing
Enclosure Rating NEMA IP66
Siesmic IEEE C37.98 (Seismic Testing of Relays)
Environmental test compliance BS EN60068-2-2, BS EN60068-2-1, BS EN60068-2-78
Vibration test compliance BS EN68-2-6, BS EN68-2-27, BS EN68-2-29
Immunity
EMC test compliance Confirms to relevant specifications for monitoring / control equipment in HV substations.
BS EN55022 (:2006); BS EN61000-3-2 to -3-3, BS-EN61000-4-2 to -4-6,
BS EN61000-4-8, BS EN61000-4-11, BS EN61000-4-18; IEC 60255-5,
IEC 61180-1
Others EMI / RFI immunity
Mechanical
Dimensions and weight

508 mm x 355 mm x 254 mm [20” x 14” x 10”]
17 kg [37.5 lbs]

Display

12” touch screen, (1024 x 768). Rotary / push button